top of page

კომპიუტერული პერიმეტრია | Perimetry

  • 30 min
  • ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

Service Description

პერიმეტრიის საშუალებით ხდება მხედველობის ველის შესწავლა, რაც გლაუკომის დიაგნოსტიკისა და მონიტორინგისთვისაა მნიშვნელოვანი. პერიმეტრია ასევე ტარდება მხედველობის ნერვის სხვადასხვა პათოლოგიების შესასწავლად.


Contact Details

  • 9 წინანდლის ქ., Tbilisi, Georgia


bottom of page